Poheda

občanské sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Sdružení je právnickou osobou.

3. Sdružení je neziskovou organizací.

4. Sdružení působí na celém území České republiky.

5. Sdružení může rozhodnutím správní rady zakládat další organizační jednotky.

Cíl činnosti sdružení

1. Hlavní činností sdružení je pořádání a podpora společenských, kulturních, sportovních, relaxačních, extravagantních, zábavných a jiných akcí.

2. Cílem sdružení je aktivní účast především na takových akcí, při kterých si budou jeho členové a jejich přátelé příjemně užívat života v duchu tradičního i postmoderního hedónismu. Činnosti sdružení směřují k tomu, aby se jeho členové a přátelé členů, pokud možno vždy dobře bavili a byli dobře naladěni.

3. Za tímto účelem bude sdružení usilovat především o:

a) podporu a rozvoj hedónistického životního stylu a aktivit,

b) integraci hedónismu do běžného života.

WordPress theme: Kippis 1.15