Úvod

 logo_web300s

Buď v pohedě…                                              

                                      …vždy v pohedě!

   Hlavní činností sdružení je pořádání a podpora společenských, kulturních, sportovních, relaxačních, extravagantních, zábavných a jiných akcí.

Cílem sdružení je aktivní účast především na takových akcích, při kterých si budou jeho členové a jejich přátelé příjemně užívat života v duchu tradičního i postmoderního hedónismu. Činnosti sdružení směřují k tomu, aby se jeho členové a přátelé členů, pokud možno vždy dobře bavili a byli dobře naladěni.

   Za tímto účelem bude sdružení usilovat především o:

a) podporu a rozvoj hedónistického životního stylu a aktivit,

b) integraci hedónismu do běžného života.

   Poheda – Povinnost Hedónismu

Hlavní povinností každého člena sdružení je vždy se dobře bavit…

WordPress theme: Kippis 1.15